vertrouwelijk omgaan met informatie

Regelmatig krijgen de jongerenwerkers van jongeren verhalen te horen over strafbare feiten. Dit kan uiteenlopen van kleine overtredingen zoals wildplassen, zonder licht fietsen, te hard rijden tot zware misdrijven zoals verkrachting, overval, inbraak.

Wij gaan vertrouwelijk met deze informatie om. Echter alle jongerenwerkers van Stichting Welzijn Velsen zijn verplicht om hun medewerking te verlenen aan onderzoeken naar misdrijven, als de politie of rechter hier om vraagt.

Bij ernstige misdrijven, die een groot gevaar vormen voor de medewerkers, bezoekers en/of de samenleving, zijn wij verplicht om zelf contact op te nemen met de politie.

 

About Author

JC Branding