Today: Friday, June 2, 2023

Buurtsport

Buurtsport betreft het aanbieden van aantrekkelijke sportactiviteiten in de eigen woon- en leefomgeving aan tieners en jongeren, met het accent op buitenactiviteiten. Buurtsport wordt ingezet in de wijken Velserbroek, Velsen Noord en Zee en Duinwijk.

Waarom Buurtsport?
De kerndoelstelling van Buurtsport kan beschreven worden als:
het stimuleren en bevorderen van de sportieve recreatie van kinderen/tieners en jongeren in de eigen woon- en leefomgeving met extra aandacht voor ‘sportkansarme’ tieners en jongeren. Daarnaast werkt buurtsport aan een aantal andere doelstellingen:

  • Het tegengaan van overlast. Dit komt neer op het benutten van onze aanwezigheid in buurten en op pleinen om negatief gedrag van tieners en jongeren tegen te gaan. Te denken valt daarbij aan het negatief gedrag van sommige hangjongeren, vandalisme en pestgedrag. Met Buurtsport proberen we te komen tot positieve gedragsbeïnvloeding.
  • Het bevorderen van integratie tussen buurtbewoners (kinderen, tieners en jongeren, volwassenen) door alle groepen zoveel mogelijk bij de activiteiten te betrekken.
  • Opvangen van ‘sportkansarmen’ (kinderen met overgewicht, kinderen met bewegingsachterstand, met mentale beperkingen of gebrekkige sociale vaardigheden) die op straat anders uitgesloten worden van deelname.
  • IJveren voor volwaardige en meervoudig te gebruiken recreatieruimten in de buurten, met plaats voor sportieve activiteiten (o.a. balsporten) en het stimuleren van een actieve samenwerking tussen stedelijke diensten op dit punt.
  • Verwijzen van informele sporters naar het georganiseerde clubverband.

vaste activiteiten

Maandag:

Woensdag:

Donderdag:                                         Vrijdag:

15.30 – 17.30 uur
15.00 – 17.30 uur
14.00 – 16.00 uur
15.00 – 17.30 uur
15.00 – 17.30 uur
15.30 – 17.30 uur
15.30 – 17.30 uur
16.00 – 18.00 uur 
Cruyffcourt IJmuiden
’t Asfalt Velserbroek
Cruyffcourt IJmuiden
Wieringer Aak Velserboek
’t Asfalt Velserboek
Kunstgrasveld Velsen-Noord
Cruyffcourt IJmuiden
Kunstgrasveld Velsen-Noord

Buurtsport Contact:
Lars Steeneken
Zadelmakerstraat 3
1991 JE Velserbroek
E.  lars@welzijnvelsen.nl