Today: Saturday, March 25, 2023

Ambulant jongerenwerk

Het Ambulant Jongerenwerk Velsen is de schakel tussen tieners/jongeren enerzijds en o.a. buurtbewoners, gemeente en politie anderzijds. Ambulant Jongerenwerk probeert deze groepen door gesprekken en activiteiten dichter bij elkaar te brengen. Bij conflicten kan de jongerenwerker deze partijen bij elkaar brengen en eventueel bemiddelen. Activiteiten die (mede) door het ambulant jongerenwerk worden georganiseerd zijn o.a. het Skate-event, asfalt toernooi, Huttenbouw Velserbroek, schoonmaakacties, Telstar Street Leaque, JOP’s en drank & drugs voorlichting. De jongerenwerkers gaan tevens meerdere malen per week de straat op om contacten te leggen en onderhouden met jongeren. Zij luisteren dan naar de wensen en behoeftes van de jongeren en gaan hiermee aan de slag.